Hack APEX LEGENDS AIMBOT -WALL - Độn Thổ,Xuyên Tường Mới nhất 2019
Cheat Update Version Mand 3.0
Pekalongan Community Update Cit APEX LEGENDS Terbaru Bulan March 2019 Gratis,
Free No Bayar VVIP Fitur!

Download Cheat APEX LEGENDS PC 7 Maret 2019

Download Hack Apex Legends

Download File Hack

Download Tool Auto Setup DX + VC

Download Tool

Chức Năng:

• Wallhack

• Esp Hacks :

• Esp Name

• Esp Distance

• Esp Line

• Esp Box

Aimbot Hacks :

• Aimbot

• Aim Responsive

• Aim Key

• Autoshoot

• No Recoil

Hưỡng dẫn cài đặt Hack APEX LEGENDS

+ Download File

+ Tắt Anti Virrus. Open Game | DONT PLAY (Use run as administrator)

+ Open Cit FIRST (Use run as administrator)

+ Sau Khi Bật File, Nhấn Vào Oke. PLAY GAME

+ Nhấn Nút Home 2 lần để tắt Menu Hack


1. MỞ RA MẮT XUẤT XỨ EA @ FIRST

2. Tiếp theo Mở TNDN và nhấp vào Ok

3. Chờ 5-10 giây (5-10 ) 4. Chọn trò chơi HỢP PHÁP 

APEX

5. CHƠI TRÒ CHƠI APEX

VÀ VUI LÒNG ĐỌC TUTORIAL trên FILE!

MÀN HINH XANH? Đặt như thế này cho pc thấp !!!

Đặt chế độ cửa sổ - cài đặt màn hình 1280x720 + Tiếp theo, đóng ứng dụng khác, bất kỳ trình duyệt nào, như facebook, twitter, tất cả các ứng dụng, v.v!

Trước tiên hãy tắt tất cả các hình ảnh trên LOBBY!

Đặt / Bật hộp đặc biệt chỉ cho pc thấp! không sử dụng nhiều fatio = cpu cao! 

YOUR REACTION?

Facebook Conversations